Svidník číta deťom V Podduklianskej knižnici vo Svidníku od 1. - 3.12. 2015

Prvý decembrový týždeň prebiehal v Podduklianskej knižnici vo Svidníku v znamení hlasného čítania deťom v rámci projektu „CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM aj na Mikuláša“ s mottom „ Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!“. Podujatie sa začalo 1. decembra 2015 čítaním vo vybraných základných školách v okrese Svidník, a to v ZŠ Rovné a ZŠ Cernina a pokračovalo 2. a 3. decembra v Podduklianskej knižnici, kde sa stretli žiaci 3. ročníkov  svidníckych základných škôl spolu s ich učiteľmi, ktorým knihovníčky pripravili mikulášske darčeky v podobe krásnych literárnych príbehov. Hosťom podujatia bola pani Eva Kačurová Briňarská, autorka knihy Rýmom z rozprávky do rozprávky.  V týchto dňoch sa knižnicou šíril čarovný rozprávkový svet, ktorý je (nielen) u detí veľmi obľúbený a zároveň potrebný, pretože čítať je jedna veľká radosť. Heslom tohto podujatia bolo „Poď, budem ti čítať“ a naša knižnica túto výzvu prijala s veľkým nadšením.

                                                         Bc. Ľudmila Očipková, Podduklianska knižnica