Levice čítajú deťom Tekovská knižnica 3. 12. 2015 o 9:15

Dobrý deň,
Tekovská knižnica v Leviciach sa zapojila do projektu Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša dňa 3. 12. 2015. Podarilo sa nám vytvoriť krásnu, rodinnú  predvianočnú atmosféru s deťmi, rodičmi, starými rodičmi a hosťami, ktorí prijali naše pozvanie na čítanie. Posielame report z čítania spolu s foto dokumentáciou.

Kde: Tekovská knižnica v Leviciach
...........................................................................................................................................

Kedy: 3. decembra 2015
..........................................................................................................................................

O koľkej: 9. 15 hod.
..........................................................................................................................................
Kto čítal - hostia čítania:  

Zora Žatková - spisovateľka, autorka kníh pre detí čítala zo svojej knihy Bristolské básničky pre všetky detičky,  Lucia Neinerová mamička na MD čítala deťom spolu so svojou dcérou.              Hosťami boli aj pán Szabó a pani Ferenceyová - starí rodičia a dlhoroční čitatelia knižnice, ktorí čítali z ich obľúbených detských kníh. Deťom čítal o sebe aj Mikuláš v sprievode čerta.
..............................................................................................................................................
Pre koľko detí a v akom veku: 35 detí mladšieho školského veku
............................................................................................................................................

 Krátke zhodnotenie čítania:
Naši hostia s nadšením prijali pozvanie do knižnice, aby čítali deťom zo svojich obľúbených kníh. Bola to krásna rodinná slávnosť, ktorú ukončil Mikuláš, ktorý tiež deťom čítal príbeh z knihy o sebe. Deťom rozdával spolu s čertom mikulášske darčeky. Pre všetkých hostí sme uvarili punč, napiekli koláčiky a bolo nám spolu veľmi dobre.


      S pozdravom PhDr. Vlasta Kollárová, vedúca OLD