Čadca číta deťom 1.12.2015 o 9.00 hod a 2.12.2015 o 10:00 hod. v Kysuckej knižnici

Budeme opäť spoločne čítať a vítať Vianoce krásnymi adventnými príbehmi a klenotmi ľudovej slovesnosti  v znamení hesla:

,,Poď, budem Ti čítať!”

V KYSUCKEJ KNIŽNICI V ČADCI

 

1.12.2015 o 9.00 hod.: Adventný venček rozprávok a piesní. 

Zážitkové čítanie vianočných príbehov    a rozprávok doplnené hudobnými vstupmi a spevom. Čítajú pracovníci CVČ v Čadci Radoslav Nekoranec a Milada Strýčková.

Hudobná produkcia a spev: Pavlína Mydleková,  Liliana Murčová,  Radoslav Nekoranec.

2.12.2015 o 10.00 hod.: Slovensko v povestiach.

Najkrajšie povesti a klenoty ľudovej slovesnosti. Číta doktorantka Žilinskej univerzity a speváčka ľudových piesní Zuzana Gacíková Zuzčáková.

Pavlína Mydleková,  Liliana Murčová,  Radoslav Nekoranec, doktorantka Žilinskej univerzity Zuzana Gacíková Zuzčáková – ľudové piesne a povesti Kysúc.


Pre koľko detí a v akom veku: 50 detí vo veku od 8 do 12 rokov

Krátke zhodnotenie čítania: Hostia prvý deň čítali vianočné rozprávky a príbehy, ktoré boli doplnené hudbou a piesňami. Nazvali sme ho Adventný venček. Mal taký úspech, že školy sa hlásia na ďalšie pokračovanie. Adventné čítanie bude teda prebiehať v knižnici dvakrát týždenne až do 22.12.2015. Cyklus adventných čítaní a tvorivých dielní (vyrábanie vianočných ozdôb na stromček v knižnici) budú realizovať pracovníčky knižnice.

Druhý deň čítala a z najstarších regionálnych povestí študentka doktorantka Žilinskej univerzity a členka Folklórneho súboru Jedľovina Zuzana Gacíková Zuzčáková.