Bardejov číta deťom knižnica Dávida Gutgesela

Dobrý deň, v prílohe zasielame správu z projektu Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša z Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove. Pripájame aj fotodokumentáciu. Vzhľadom k tomu, že fotografie majú veľký objem dát, zasielame fotodokumentáciu vo viacerých e-mailoch. Za pochopenie ďakujeme.

 
S pozdravom, Bc. A Kutašovičová
OKDG Bardejov

Kde: Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
Kedy: 3.12.2015
O koľkej: o 9:00 hod.
Kto čítal – hostia čítania:

    Jana Nagajová – spisovateľka

    Anna Cidilková – vedúca súboru Sami sebe Bardejov

         Mgr. Juraj Ščerbík – športový moderátor Bardejovskej televízie

         Mgr. Peter Reviľák – moderátor Bardejovskej televízie

Počet detí: 52 detí vo veku 8 – 9 rokov
Krátke zhodnotenie čítania:

Hostia čítali rozprávky z kníh: Rozprávky a príbehy nielen pre Dorotku z tvorby spisovateľky Jany Nagajovej, Najkrajšie rozprávky z celého sveta: O Vasilise, Kniha rozprávok autorov Bratov Grimmovcov a rozprávkový príbeh z tvorby Jaroslavy Blažkovej: Traja Nebojsovia. Medzi jednotlivými čítaniami boli vystúpenia 3 kolektívov – finalistov v súťaži Stridžie dni, ktorá prebiehala v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove  v dňoch 23. – 27. novembra 2015, zároveň si súťažiaci prevzali ceny z rúk riaditeľky Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove, Mgr. Ľudmily Jászayovej.

7. V prílohe zasielame fotky z čítania

Vypracovala: Bc. Alžbeta Kutašovičová, Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove; kutasovicova@gutgesel.sk; tel. 0544722105