Banská Bystrica číta deťom vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča, oddelenie pre deti, Lazovná 26, 1.12. 2015 o 14:00 hod.

Kde: Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica – oddelenie pre deti, Lazovná 26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy: 1.12.2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O koľkej:  14:00 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto čítal - hostia čítania: Mgr. Zdenka Chalachanová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre koľko detí a v akom veku: žiaci 3. ročníka, ZŠ Bakossova, Banská Bystrica (7.- 8. ročné deti)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátke zhodnotenie čítania:

Mgr. Zdenka Chalachanová- pracovníčka VKMK čítala deťom príbeh Slávnosť u Pipi Dlhej Pančuchy z knihy Astrid Lindgrenovej: Pipi Dlhá Pančucha. Po prečítaní príbehu deti text dramatizovali a zážitkovým spôsobom si znovu príbeh medzi sebou vyrozprávali. 

Kde: Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica – oddelenie pre deti, Lazovná 26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy: 1.12.2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O koľkej: 14:00 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto čítal - hostia čítania: Mgr. Eva Pršová, PhD.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre koľko detí a v akom veku:  pre 21 detí vo veku 7-8          Škola U Filipa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátke zhodnotenie čítania:

Vysokoškolská pedagogička Mgr. Eva Pršová, PhD. čítala deťom, príbeh z knihy H.CH. Andersena: Stromček. Po skončení čítania sa deti rozprávali o samotnom príbehu, ale tiež zmysle Vianoc, ich zážitkoch z prípravy na Vianoce, či výzdoby vianočných stromčekov. V druhej časti čítania deti výtvarným spôsobom stvárnili samotný príbeh a poskladali jeho jednotlivé časti. Celé čítanie sa nieslo v tvorivej atmosfére.