Košice čítajú deťom v Knižnici pre mládež Košice od 1.12 do 6.12.2015

Na mimoškolských pobočkách P1 (OD Mier), P2 (Litpark), P5 (Nezábudka), P12 (OD Merkúr) sa spolu  uskutočnilo 19 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 425 návštevníkov od predškolského až dospelého veku. Čítajúci boli najmä knihovníčky, učitelia ZŠ, príslušníčka Mestskej polície, hudobník Ján Hrubovčák, spisovateľka Petra Nagyová Džerengová a česká ilustrátorka ilustrátorka Renáta Fučíková. Pripomínať dôležitosť každodenného čítania deťom je aj pre našu knižnicu veľmi prioritnou úlohou. Sme radi, že vznikol tento projekt a samozrejme zapojíme sa aj do ďalších čítaní, veď začíname budovať tradíciu Celé Slovensko číta deťom.

Školské pobočky sú tieto:

P7 (ZŠ Jenisejská) - 4.12.15, 21 detí,ŠKD 2. ročník, čítala knihovníčka a ôsmačka Koleničová Patrícia
- 01.12.15, 20 detí, 4.ročník, čítala knihovníčka a učiteľka, Daniela Želinská
- 02.12.15, 19 detí, ŠKD 1.ročník, čítala knihovníčka a vychovávateľka Denisa Mižíková
- Okrem toho mala knihovníčka  svoje podujatie Snehuliak s horúcim srdcom, kde čítala iba ona: 2.12. 2 -krát, 4.12., spolu 62 detí, 1. Ročníky

 

P9 (ZŠ Bernoláková 18) - mala 3. podujatia - 70 detí. Bez fotiek.

P15 (ZŠ Družicová 4) – 76 detí, 4 podujatia, hosť žiaden, len učiteľky

P20 (ZŠ Bruselská 18) - Deti zo ZŠ Bruselská 18 v Košiciach sa zúčastnili v dňoch 30.11., 1.12. a 2.12. 2015 krásnej a zaujímavej akcie ,,Celé Slovensko číta deťom".

Na pobočku KMK v tejto knižnici prijali pozvanie zástupkyne školy - Mgr. Ľ. Sabolová a PaedDr. H. Soviusová, ako aj Mikuláš s anjelom a čertom.

Čítali nádherné vianočné rozprávky a príbehy. Žiaci z 2.C sa nenechali prekvapiť a v kostýmoch snehuliaka zarecitovali básničky a zaspievali.

Hlavná priorita týchto stretnutí - čítať si navzájom - splnila svoj účel. Nadšení žiaci sa rozchádzali so sľubom, že každý deň vezmú do ruky knihu

a budú si minimálne 20 minút čítať.

P21 (ZŠ Krosnianska 2) - Celkovo sa zúčastnilo 40 detí, čítali sme 3. a 4. 12. 2015,čítali pani učiteľky.

P23 (ZŠ Krásna) - 2. podujatia - 32 detí. Je to bez fotiek.

P24 (ZŠ Belehradská) - 1.12.2015 sa v knižnici na ZŠ Belehradská,zišli žiaci 2.A triedy(23detí)
Hosťom bola Mgr.Eva Kašková-riaditeľka školy. Tá deťom porozprávala o svojich
obľúbených knižkách z detsva a prečítala im viacero príbehov.
Okrem čítania sa v knižnici aj recitovalo a hádali hádanky. To všetko na Mikulášsku a adventnú tému. Na záver bola aj sladká odmena.

2.12.2015-2.C(22 detí). Dnešným hosťom bol takmer ozajstný Mikuláš( bol ním
Mgr.Jozef Semanič-zástupca pre II.stupeň). V knižnici sa čítalo, recitovalo,spievalo a rozprávalo o mikulášovi a vianočných zvykoch a tradíciách. Na záver sa uhádnuté hádanky z ponožky,premenilo na cukríky,ktoré rozdal Mikuláš.

3.12.2015 v knižnici zišli žiaci 2.B triedy (25 detí) a hosťom bola Mgr.Viera Papáčová (zástupkyňa pre I.stupeň). Rozhovorila sa o čítaní, o svojom deststve aj o obľúbených knihách a vianočných sviatkoch. Prečítala deťom pekné príbehy o mikulášovi a vankúšiku plnom snov.
Hodina zbehla veľmi rýchlo a na záver nechýbala ani zázračná ponožka s cukríkmi.