Fiľakovo číta dťom Mestská knižnica 2.12.2015 od 08:00 do 9:30 a od 10:00 do 11:30, 3.12.2015 od 08:30 do 09:30 a od 9:30 do 10:30

Kde: Mestská knižnica vo Fiľakove
Kedy:2 a 3 12. 2015
O koľkej: 2.12.2015 od 08:00 do 9:30 a od 10:00 do 11:30
3.12.2015 od 08:30 do 09:30 a od  9:30 do 10:30

Kto čítal:
primátor a viceprimátor mesta Fiľakovo, Mgr. Attila Agócs, PhD. a Ing. Bc. László Kerekes, prednostka mesta Fiľakovo PhDr. Andrea Mágyelová, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu PhDr. Peter Fehér, Mária Fehér, Iveta Cíferová, Anna Salaiová a Andrea Ivanová.
Pre koľko detí a v akom veku:120 detí vo veku 8 až 9 rokov

Mestská knižnica vo Fiľakove sa zapojila do celoslovenského projektu „POĎ, BUDEM TI ČÍTAŤ!“ Hlavným organizátorom podujatia je občianskeho združenia Celé Slovensko číta deťom, ktorého cieľom je zvyšovanie záujmu detí o knihy a čítanie. Naša knižnica oslovila niekoľko významných ľudí mesta Fiľakovo a ochotných záujemcov, ktorí deťom slovenských a maďarských ZŠ prečítali svoje obľúbené rozprávky.