Vitanová číta deťom v Školskej knižnici ZŠ a MŠ 3. 12. 2015 o 13. 00 hod.

Kde: Školská knižnica pri ZŠ s MŠ vo Vitanovej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy: 3. 12. 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O koľkej: o 13. 00 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto čítal - hostia čítania: Čítali staré mamy svojim vnúčatám

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre koľko detí a v akom veku: pre deti z 1. – 8. ročníka ZŠ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátke zhodnotenie čítania:

Mikulášsky čas je plný očakávania, umývania čižmičiek, rozdávania sladkých balíčkov, preto sme sa aj my rozhodli, že obdarujeme nielen žiakov, ale tentokrát aj našich starkých a 3.decembra sme sa zapojili do projektu – CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM AJ NA MIKULÁŠA. Naši starkí dostali balíček v podobe piesní, prianí, vinšov, scénok a hlavne času stráveného so svojimi vnúčatami. Deti boli zase obdarované balíčkom zaujímavých príbehov, ktoré im babičky nahlas prečítali. Samozrejme, nechýbal ani rozhovor o prežívaní dňa Sv. Mikuláša našimi starkými, spoločne zaspievané koledy, rôzne veselé písomné úlohy, občerstvenie a spoločné fotenie sa. Veríme, že sa našim starkým podujatie páčilo a v tejto peknej tradícii budeme pokračovať aj počas budúcich školských rokov.