Partizánske číta deťom 1.12. - 4. 12. 2015 v MUA Mestskej knižnici

Dobrý deň,
v prílohe mailu Vám posielame zhodnotenie nášho čítania u nás v MUA - Mestská knižnica Partizánske. Čítali sme deťom so ZŠ Športovcov Veľké Bielice. Spolu sme čítali 97 deťom.

Hostia čítania boli: 

primátor mesta Partizánske  doc. PaedDr. Jozef Božik PhD,
riaditeľka MUA - Mestská knižnica Partizánske Mgr. Martina Báboľová a
Mgr. Denisa Škorňová vedúca MUA - Mestská knižnica v Partizánskom.

Tak isto prikladáme pár foto priamo z čítaní.
Podujatie sme si vďaka Vám skvelo užili aj deti a aj my pracovníčky knižnice. Veľká vďaka za inšpiráciu a nech sa Vám aj naďalej vo Vašej skvelej práci darí.


Za kolektív MUA - Mestská knižnica Partizánske
Silvia Kupcová
 

Sprievodný list:

„Nie je najdôležitejšie, ako to robíme my, vy môžete ísť svojou vlastnou cestou, hlavné je,

že sa všetko bude niesť v znamení hesla: Poď, budem Ti čítať! A celý program bude akcentovať myšlienku: Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!“

V duchu týchto myšlienok sme sa zapojili do podujatia „Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša“. V období od 1. do 4. 12. 2015 sme na dobrej adrese  v MUA  - Mestskej knižnici v Partizánskom sprostredkovali deťom zážitky zo stretnutia s dobrou knihou  v rukách vzácnych a milých hostí.

Pozvali sme šikovné deti so ZŠ Športovcov Veľké Bielice aj s ich pedagógmi. Ponúkli sme im v našej knižnici nadchádzajúcu vianočnú poetiku. Na zreteli sme mali myšlienku čítania a aj navnadenia samotných detí na čítanie. Snažili sme sa po celý týždeň.

Prvý decembrový deň prišli druháci plný očakávania a zvedavosti, čo sa bude diať. Ponúkli sme na začiatku stretnutia dvoch exkluzívnych hostí. Vo svojom náročnom pracovnom dni si pre deti s radosťou našil pár minút času pán primátor mesta Partizánske  doc. PaedDr. Jozef Božik PhD a pani riaditeľka MUA Mgr. Martina Báboľová.  Vzácni hostia  prezradili deťom svoj vzťah k čítaniu, ku  knihám a nezabudli na svoje obľúbené knihy z detstva. A potom už priestor patril dvom kamarátom Kvakovi a Čľupovi, ktorí sa boli sánkovať a aj si chystali slávnostný Štedrý deň. Dopoludnie v knižnici sme si spríjemnili ešte rozprávaním o zime, zimných detských radovánkach a nezabudli sme si postaviť ani snehuliaka. Že sa to bez snehu nedá? Neverte....

Druhý decembrový deň sme začali čítaním z knihy „Denis a jeho sestry“. Deti, a nielen tie, svojím čitateľským výkonom pobavila Mgr. Denisa Škorňová, vedúca knižnice v Partizánskom. Po prečítaní ukážky sme si vzdychli, ešte, ešte, ešte chvíľku, nech vieme, čo bolo ďalej. Nechali sme si pootvorené dvere krásneho, veselého príbehu a tým sme nadhodili návnadku pre tretiačikov  so ZŠ V. Bielice. A potom sme sa spoločne pustili do zimných príbehov. Gerda a Kay nám ukázali, že pohľad do zrkadla nemusí vždy potešiť. Treba dať pozor, aby sa črepina začarovaného zrkadla nezabodla nielen do oka, ale aj do srdca. Dnes sme pracovali tým neuchopiteľným a mnohým aj nepochopiteľným, ale aj tak existujúcim CÍTIM. To bolo pre druhé decembrové čítanie smerodajné a najpodstatnejšie....

Tretí decembrový deň sme začali čítaním knihy „Operácia orech a iné dedkoviny“ a opäť sa nám zopakovali slovká -  ešte, ešte, ešte nám prezraďte dej toho krásneho a veselého príbehu. Pootvorili sme dvierka a celkom sme ich nezavreli. Isto spolu nájdeme čas vrátiť sa a zistiť, čo bolo ďalej. V tento deň sme spolu so štvrtákmi nahliadli aj do príbehu „O chlapci, který spadl z nebe“ – veľká škoda, že chýba našim malým čitateľom slovenská verzia tohto príbehu. Nám to nevadilo a krásne sme sa spolu porozprávali. Napríklad aj o tom, že ľudská láska nemusí len hriať, ale niekedy môže aj bodať do srdca ako nôž...

Deň sa neskončil a bol len v polovičke. Nám sa čítanie pre dychtivých poslucháčov veľmi zapáčilo. Práve preto naše kroky viedli do blízkeho zariadenia Domov n.o., ktorý poskytuje sociálne služby pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Zariadenie má mnoho ležiacich klientov. Každý sme raz boli dieťaťom. V každom z nás je ukryté dieťa. A v starobe  sa takým veľkým dieťaťom stávame opäť. Tak sme teda s klientmi tohto zariadenia spoločne pri knihách, ich čítaní a aj rozhovore strávili pár vzájomne príjemných chvíľ. Rozžiarené oči a úsmev na tvárach nechýbal ani tu. Spolu so starkými sme sa vzájomne podelili o radosť z čítania.

Posledný deň pracovného týždňa prišli ďalší štvrtáci zo spomínanej školy. Tentoraz deťúrence mali právo voľby. Vybrať si príbeh, ktorému pootvoríme dvierka. Zvíťazila kniha Gabriely Futovej „Nejdem a basata“ a takmer sme sa nedostali k ďalšiemu programu. Salvy smiechu a rozžiarené detské očká boli odmenou nám všetkým, ktorý sme s radosťou program celoslovenského projektu u nás v Partizánskom pripravili. Uzavreli sme s deťmi dohodu, že počas našich spoločných stretnutí isto nezabudneme ani na tento príbeh. Napokon nám zostal čas opäť na „Chlapca, ktorý spadol z neba“. Deťúrence sa s hereckou bravúrou pustili do hry na sochára a na fotografa a ukázali nám dospelákom, že príbeh počúvali. Veľa vecí sa im na hlavnom hrdinovi nepáčilo, ale rozhodli sme sa dať mu šancu na polepšenie.

Tento týždeň sme mali opäť bližšie k tým dobrým detským knihám. Viete, podľa čoho sa pozná dobrá detská kniha? Možno aj podľa toho, že takáto kniha je ako dobrý priateľ, ak aj nie viac. Dobrá kniha nežaluje. Neprezradí tajomstvo. Nezávidí. Dobrá kniha nepodloží nohu. Nikdy nenašepká žiadnu hlúposť. Naopak, vždy pošepká správnu odpoveď. A hlavne – dobrá detská kniha je čítaná aj dospelým čitateľom na jeden dúšok, s radosťou a zvedavosťou, ako to dopadne. Dobrú detskú knihu môžeme čítať sami sebe ale najideálnejšie je, keď máme detského poslucháča, ktorý nedočkavo šepká ešte, ešte, ešte čítaj a neprestávaj prosím...

Neveríte?

Ako dôkaz prikladáme fotografie nielen  snehuliaka, ale hlavne spokojných a rozžiarených detských očí. To je to o čo sme sa snažili celý týždeň. Posúďte sami, či sa nám to aspoň čiastočne podarilo....

Za kolektív MUA - Mestskej knižnice Partizánske
Silvia Kupcová