Svit číta deťom V Mestskej knižnici vo Svite od 9:00 do 11:00 hod a na námestí A. Baťu od 13:30 do 16:00 hod. vo Svite

Slovensko číta deťom
Kde:          V Mestskej knižnici vo Svite a na námestí A. Baťu vo Svite

O koľkej:  V Mestskej knižnici od 9:00 do 11:00 hod a na námestí A. 
                   Baťu od 13:30 do 16:00 hod.

Kto čítal: pracovníčky mestskej knižnice

Pre koľko detí a v akom veku:

V Mestskej knižnici sa čítalo deťom z materskej škôlky v počte deti 56 a na námestí sa čítalo deťom rôznych vekových kategórií.

Krátke zhodnotenie čítania:

Počas celého týždňa navštevovali mestskú knižnicu deti z materskej škôlky, ktorým pracovníčky mestskej knižnice čítali rozprávky známych spisovateľov. Čítalo sa aj 05. decembra počas celodenného Mikulášskeho  programu, kde sme si čítaním krátili čas, na príchod Svätého Mikuláša. Deťom boli rozdané záložky a nechýbala aj malá sladká odmena.