Poprad číta deťom v Podtatranskej knižnici 4.12.2015 o 10.00

Kde: Podtatranská knižnica v Poprade

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy: 4. 12. 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O koľkej:  10,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto čítal - hostia čítania: Anna a Fabián Gordiakovci

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre koľko detí a v akom veku: 36  (8 - 9 rokov)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S pozdravom

Mgr. Monika NAŠTICKÁ
Úsek knižničných a informačných služieb
Podtatranská knižnica v Poprade
Podtatranská ul. 1548/1
058 01 POPRAD
Kontakt: 052/7729781; mail: sluzby@kniznicapp.sk
www.kniznicapp.sk

Čítalo sa deťom aj na Mikuláša
Podtatranská knižnica v Poprade sa zapojila do celoslovenského podujatia Celé Slovensko
číta deťom aj na Mikuláša 4. decembra 2015. Celý program sa niesol v znamení hesla „Poď,
budem Ti čítať!“ a napĺňal myšlienku „Čítajme deťom 20 minút denne každý deň!“
Cieľom stretnutia bolo usporiadať hodinový program pre deti, kedy hostia, významné
osobnosti regiónu budú čítať deťom v priestoroch knižnice zo svojich obľúbených kníh.
Rozdávali tým mikulášske darčeky v podobe krásnych literárnych príbehov.
Pozvanie čítať deťom a rozprávať im o knihách, ale aj Vianociach, prijali spoločensky
a kultúrne aktívni manželia a bývalí učitelia Anna Gordiaková a Fabián Gordiak.
Na úvod milého knižného stretnutia pre deti sa v spoločenskej miestnosti knižnice na
Podtatranskej ul., č.1 predstavili hostia dvom triedam žiakov tretieho ročníka ZŠ s MŠ na
Komenského ulici. Deti boli milo prekvapené, keď sa dozvedeli, že dcéra manželov
Gordiakovcov učí na ich škole, ale aj to, že poznajú ich pani riaditeľku.
Role čítajúceho sa zhostila pani Anna. Najskôr však deťom porozprávala, čo pre ňu kniha
v detstve znamenala a ako sa veľmi tešila, ak si nejakú našla pod stromčekom práve na
Vianoce. Pripomenula tiež, aké má kniha výhody oproti počítaču alebo ostatným moderným
technikám prinášajúcim zábavu.
Pri príležitosti čítať z obľúbenej knihy si pani Anna vybrala jednoznačne Plechové srdiečka od
Boženy Mačingovej. Prezradila, že ju čítala dovtedy, pokým sa z nej už čítať nedalo. Pre pani
Annu sa stala obľúbenou pre citlivé pasáže a zaujímavý osud desaťročného chlapca Miška
a jeho mladšej sestry v období vojny.
Kniha deťom pripomenula ťažkú dobu, biedu a chudobu, akú možno zažívali aj ich starý
rodičia. Mamička hlavných postáv tretiaka Miška a jeho mladšej sestry Helenky musela dať
deti do detského domova, pretože ich nemohla uživiť. Na pamiatku dostali plechové srdiečko
s obrázkom svojej mamky. Vybrané úryvky ilustrovali život Miška a Helenky a odhaľovali
neľahké chvíle, kedy si napríklad museli zarobiť na jedlo tvrdou prácou. Pani Anna postupne
žiakom porozprávala, ako sa príbeh súrodencov vyvíjal pomedzi úryvky, aby mohli spoznať
celú knižku. Vybranou knižkou si mohli zároveň pripomenúť, že niektoré veci neboli vždy
samozrejmosťou a boli vzácne.
Talentovaní žiačikovia si pre svojich spolužiakov pripravili hudobný vstup na flaute a gitare a
pod živým vianočným stromčekom zahrali známe melódie vianočných kolied.
Na vianočnú atmosféru nadviazal Fabián Gordiak rozprávaním o Vianociach, aké prežíval
v detstve vo svojej rodnej obci Brutovce. Keďže to bolo v časoch, ktoré žiaci nepoznajú,
najskôr deťom priblížil, ako so svojimi kamarátmi trávili voľný čas, chodili do školy
a udržiavali vzťahy s okolitými dedinami. Čas vianočný začínal od sv. Ondreja a s ním aj rôzne
vianočné zvyky a tradície, o ktorých deťom zaujímavo porozprával. Nakoniec chlapcov
povzbudil pokračovať v koledníckych tradíciách a za úlohu im dal počas Vianoc povinšovať
susedom a celej rodine. Rozprávanie o vianočných tradíciách pod Tatrami zakončili hostia
hudobne koledou, ktorú prespievali Kandráčovci.
Deti z knižnice odchádzali s peknými čitateľskými zážitkami, ale aj darčekmi. Manželia
Gordiakovci podarovali triedam CD s koledami od Kandráčovcov, aby si aj takto spríjemnili
vianočnú atmosféru. Fabián Gordiak žiačikom venoval aj publikáciu o Brutovciach, ktorú sám
napísal. Tretiakov potešili aj mikulášske perníkové darčeky od knihovníčok.
Adriana Hricková