Nová Baňa číta deťom 3.12. 2015 o 10:00 hod. v kine Vatra

Vo štvrtok 3.12. 2015 viedli naše cesty do Novej Bane. Malé, krásne slovenské mestečko nás privítalo a vo veľmi útulnom kine Vatra, kde sme čítali pre 300 detí prvých stupňov základných škôl v Novej Bani.

Famózna atmosféra, skvelí hostia a živé, šikovné a vnímavé deti. Bolo nám spolu výborne. Popoludní sme čítali pre deti v Domove sociálnych služieb na Hrabinách, iné, ale krásne a srdečné čítanie to bolo...

Ďakujeme vám všetkým
Vaše CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM

Audio

Nová Baňa 3.12. 2015 o 10:00 hod. v kine Vatra

Hostia programov:

Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta Banská Štiavnica
Ján Nosko, primátor mesta Banská Bysrica
Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
Kamil Danko, primátor mesta Žarnovica
Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta Sliač
MgA. Viera Kučerová, prezidentka OZ CSČD, dramaturgička, herečka
Ondrej Kalamár, spisovateľ
Ondřej Daniš, herec, člen hereckého súboru Divadla JGT vo Zvolene
Ing. Monika Maňkovská, zástupkyňa riaditeľa Múzeum Svätý Anton
Juraj Červenák, spisovateľ
Katarína Štrbová, pedagogička, riaditeľka MŠ na Nábrežnej ulici
Erika Jarkovská, spisovateľka
Tatiana Babčanová, pedagogička, ochotnícka herečka
Marián Babčan, autor, ochotnícky herec
doc. Ing. Peter Urban, PhD., prozaik, autor literatúry faktu, zoológ, ekológ, ochranca prírody, vysokoškolský učiteľ

V programoch vystúpia aj žiaci hudobných odborov Základných umeleckých škôl v Banskej Štiavnici, v Novej Bani, v Žarnovici a v Sliači.

Programami Vás budú sprevádzať Mgr. Ivana Janáková a Matúš Dávid.

Realizované s finančnou posporou Nadácie SPP a Ministerstva kultúry SR.