Nižný Hrušov číta deťom v Základnej škole dňa 2.- 4.12.2015.

Celé Slovensko číta deťom

Základne informácie z projektu Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša

Projekt zorganizovala Základná škola Nižný Hrušov dňa 2.- 4.12.2015.

Čítalo sa v Základnej škole Nižný Hrušov

Čítalo sa pre deti základnej školy našej obce (6 až10 ročné deti).

Čítali:

Pani riaditeľka ZŠ Nižný Hrušov, Viera Tomášová.
Učiteľky ZŠ Iveta Ondíková, Alena Halkovičová.
Vychováteľky ZŠ Viera Uhrinová, Jana Pavlovová.
Sr. M. Ludmila z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva, ktorá má kláštor v našej obci.