Brezolupy čítajú deťom 2.12.2015 o 12:30

Kde: ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Brezolupy

Kedy: 2.12. 2015

O koľkej: medzi 12,30 – 15,00

Kto čítal - hostia čítania: žiaci prvého až štvrtého ročníka, pani učiteľky, hosť – farmaceutický laborant Eva Drengubiaková ml.

Pre koľko detí a v akom veku: pre 45 detí od 6 do 11 rokov

Krátke zhodnotenie čítania: čítali sme 2.12. – niektoré pani učiteľky čítali s deťmi na hodine, a popoludní sme čítali v našej školskej knižnici – s mojou dcérou, ktorá prišla deti navštíviť a porozprávať sa o zdraví, nakoľko pracuje v lekárni a popri tom deťom prečítala jednu rozprávku J