Čítania / 2018 / Adventné čítania

Bratislava číta deťom - Adventné čítanie - 10.12.2018, KLUB POD LAMPOU v Bratislave, Partizánska 2

10. 12. 2018 sme mali prvé Adventné čítanie v Bratislave v .klube pod lampou. Vo sviatočnej atmosfére čítali vzácni hostia a deti zaujato počúvali nielen príbehy z kníh, ale aj rozprávanie o vzťahu ku knihám a k životným hodnotám... Čítanie si našlo i iné rozmery, ktoré v nás zanechali nabudnuteľné dojmy. Ďakujeme!

Bratislava číta deťom - Adventné čítanie - Klub pod lampou v Bratislave

Video

Bratislava číta deťom, Klub pod lampou