Čítania / 2018

Adventné čítania

Ďakujeme všetkým 92 subjektom zo 49 miest a obcí na Slovensku, ktoré sa prihlásili do Adventných čítaní. Rozposlali sme 12 000 pohľadníc, 7 000 bulletinov, 1 000 samolepiek a 2000 záložiek. Veríme, že k čarovnej atmosfére adventného obdobia, prispejú aj stretnutia s knihami, krásnymi príbehmi a inšpiratívnymi ľuďmi.

Milí priatelia,

chceli by sme aj touto cestou aj informovať, že na december plánujeme realizovať adventné čítania, do ktorých sa môžete zapojiť. Pripravili sme propagačný materiál pre deti v podobe vianočných pohľadníc, ktoré môžu použiť aj ako záložky do kníh. Termín čítaní v decembri nebude zúžený len na čas okolo Mikuláša, ale čítania, zamerané na rodinné väzby a prepojenia, môžu prebiehať počas celý adventný čas, v krásnej atmosfére nastávajúcich vianočných sviatkov. Ak sa rozhodnete zapojiť do adventných čítaní, kontaktujte nás najneskôr do 20. novembra. Propa gačn&ea cute; materiály / pohľadnice a bulletiny/ môžeme doručiť poštou. Plagát si môžete tiahnuť, doplniť informácie o čítaní a vytlačiť. Prosíme o zaslanie návratky.

Ďakujeme za účasť a podporu a tešíme sa na spoluprácu.

Hlavné čítania

BUDMERICE ČÍTAJÚ DEŤOM - Adventné čítanie - 17.12.2018 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Budmericiach
Sliač číta deťom - Adventné čítanie - 14.12. 2018 o 10:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku Sliač
Zvolen číta deťom - Adventné čítanie - 14.12.2018 o 15:00 hod. v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku pre deti z detských domovov
Banská Bystrica číta deťom - Advetné čítanie - 13.12. 2018 o 14:00 hod. v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou
Piešťany čítajú deťom - Adventné čítanie - Mestská knižnica mesta Piešťany 12.12.2018 o 9:00 hod.
Štitáre čítajú deťom - Adventné čítanie - 11.12.2018 o 10:00, Kultúrny dom v Štitároch
Bratislava číta deťom - Adventné čítanie - 10.12.2018, KLUB POD LAMPOU v Bratislave, Partizánska 2

Zapojili sa tieto mestá

Súbory na stiahnutie

Mapa čítaní