Čítania / 2018 / Adventné čítania

Jarovnice čítajú deťom - Adventné čítanie - 19.12.2018 na Základnej škole Jarovnice 192

Naše adventné čítanie sa uskutočnilo 19. 12. 2018 o 10.30 hod. v modulovej budove Základnej školy Jarovnice 192 na 3. poschodí.  Čítali sme z rozprávkovej knižky Milana Húževku Čarokrásna Ruca a Pavla Dobšinského Slovenské ľudové rozprávky. Navštívila nás pani riaditeľka Obecnej knižnice Mária Dobrovičová, pripojil sa aj pán riaditeľ Jozef Bugna, páni asistenti a páni učitelia. Záver každej rozprávky dočítali žiaci dospelým v rómskom a slovenskom jazyku.

Adventnému čítaniu predchádzali sprievodné aktivity: žiaci piekli medovníčky, vypísali a poslali vianočné pohľadnice napr. do Detského domova a Detskej nemocnice v Prešove a zariadenia pre seniorov v Sabinove. Starší spolužiaci vyrobili pamätné medaily.

Čítanie spríjemnili žiaci piatych ročníkov, ktorí pod vedením p. uč. Štefanskej predviedli svoje spevácke umenie, žiačka Daniela Kalejová otvorila čítanie vianočnou básňou a žiačka Natália Kalejová celé stretnutie moderovala.

Jarovnice čítajú deťom - Adventné čítanie 2018