Čítania / 2018 / Adventné čítania

Dolný Kubín číta deťom - Adventné čítania, 3.12. - 21.12.2018, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Kde:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ZŠ s MŠ pri Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne, ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne, ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne, ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne, ZŠ v Krivej

Kedy:

3.12.2018 – 21.12.2018

O koľkej:

od 8:00 do 16:00 hod.

Kto čítal - hostia čítania:

p. Eva Dudášová – ilustrátorka, Ing. Michal Švento - vedúci Odboru školstva, mládeže, kultúry a športu Mestského úradu v Dolnom Kubíne, p. Marián Lauko – výtvarník, hudobná skupina Samá slama, knihovníčky, učiteľky a učitelia základných a materských škôl, vychovávateľky školského klubu detí, pracovníčka lekárne, pracovníčka kníhkupectva, pracovníčka obchodu so zdravou výživou, pracovníčka kvetinárstva

Pre koľko detí a v akom veku:

851  detí vo veku 3 – 15 rokov zo ZŠ J. Matúšku, Petra Škrabáka,  SZŠ s MŠ Jánoš, CSŠ A. Radlinského, ZŠ M. Kukučína, MŠ Obrancov mieru a klienti Centra sociálnych služieb Prameň v Dolnom Kubíne (mladí dospelí s mentálnym a viacnásobným postihnutím)

Krátke zhodnotenie čítania:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v rámci svojich podujatí pre deti a mládež aktívne propaguje čítanie, preto sa pravidelne pripája aj k projektu Celé Slovensko číta deťom. Počas Adventného čítania sme v knižnici a základných školách pripravili dovedna 41 podujatí, pri ktorých nám opäť pomohli ochotní spolupracovníci a nebolo ich málo. Vďaka nim deti spoznali populárne slovenské a zahraničné knihy so súčasnými detskými hrdinami, ľudové rozprávky a vianočné príbehy z celého sveta, oboznámili sa s tradičnými vianočnými zvykmi, zaspievali si koledy, tvorili na výtvarných dielničkách, či zdobili vianočný stromček. Obľúbené knihy svojho detstva spojené so spomienkami predstavili všetci čítajúci hostia. Program čítaní obohatila vernisáž výstavy „Rozprávka z kameňa (Z lásky k Orave)“ výtvarníka Mariána Lauka. Viaceré jeho diela sú inšpirované slovenskými rozprávkami a povesťami. Nezabudli sme ani na hospitalizované deti v Dolnooravskej nemocnici. Dlhý čas čakania na Vianoce im spríjemnili mladí hudobníci zo skupiny Samá Slama, ktorí adventné príbehy Antona Habovštiaka sprevádzali krásnymi slovenskými koledami.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu podujatia.

Fotky z čítania:

Fotografie v samostatnej prílohe.

Dolný Kubín číta deťom - Adventné čítania 2018