Čítania / 2018 / Adventné čítania

Štitáre čítajú deťom - Adventné čítanie - 11.12.2018 o 10:00, Kultúrny dom v Štitároch

11. 12. 2018 nás čakali malí škôlkári v Štitároch. Čítali sme im rozprávkové príbehy a detičky nás prekvapili krásne prednesenými a zaspievanými koledami. Mamičky zas pripravili punč i ovocie a v úžasnej adventnej atmosfére sme prežili nazabudnuteľný zážitok.

Štitáre čítajú deťom