Čítania / 2018 / Adventné čítania

Zvolen číta deťom - Adventné čítanie - 14.12.2018 o 15:00 hod. v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku pre deti z detských domovov

14. 12. odpoludnia sme priviezli deti z detských domovov na Zvolenský zámok, kde im v Kráľovskej sieni čítali príbehy zo svojich obľúbených kníh vzácni hostia. Deti si zas pripravili kultúrny program, ktorým potešili nás dospelých. Slávnostný podvečer vyvrcholil prezentáciou knihy vychovávateľky Mariany Važanovej , ktorá napísala milý príbeh o medvedíkovi a deti z DeD Ratolesť v Tŕní ju ilustrovali. Je to už ich druhá spoločná kniha a v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku jej zaželali veľa čitateľov všetci čítajúci hostia. Veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke galérie Erike Trnkovej, ktorá nám okrem čítania poskytla nádherný priestor v Kráľovskej sieni a pánovi primátorovi mesta Hriňová Stanislavovi Horníkovi, za pomoc pri preprave detí z detských domovov Hriňová a Detva na Zvolenský zámok. Ďakujeme!

Zvolen číta deťom