Čítania / 2018 / Adventné čítania

Košice čítajú deťom - Adventné čítania - 4.12. - 20.12.2018, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

V prílohe posielame fotodokumentáciu z podujatí vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach. Adventné čítania sa konali v čase od 4.12. – 20.12. 2018, a to na pracoviskách: Centrálna požičovňa, pobočka KVP, pobočka Barca, Pobočka Nad jazerom, pobočka Furča a pobočka Šaca.

Pre mimoriadny záujem zo strany detí a ich pedagógov sa uskutočnilo viac podujatí ako sme plánovali, ale fotodokumentáciu posielame z tých, ktoré boli pôvodne naplánované.

Adventného čítania sa zúčastnilo 508 detí ZŠ a MŠ.

Želáme príjemné Vianoce a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a nové nápady !

Košice čítajú deťom - Adventné čítania 2018