Čítania / 2018 / Adventné čítania

Zázrivá číta deťom - Adventné čítranie - 11.12.2018 Obecná knižnica

Obecná knižnica v Zázrivej v rámci projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – ADVENTNÉ ČÍTANIE organizovala pre žiakov základnej školy podujatie, ktoré sa konalo dňa 11.12.2018 v knižnici.

Tento celoslovenský projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Všetko sa nieslo v znamení hesla:,,Čítajme deťom 20 minút každý deň.“

Projekt pozostáva z programu, kde hlavnými čítajúcimi hosťami sú osobnosti, ktoré sú ochotné prečítať cca 4-5 minút z detskej knihy. Hosťom nášho stretnutia bol pán Miroslav Karcol, ktorý žiakom prečítal rozprávku z Mojej vianočnej knižky, ktorá mala názov O malom vianočnom stromčeku. Po advente príde ten čas radosti, veselosti, keď sniežik prírodu odeje do bieleho kabátika. Pre deti je tým najočakávanejším a najkrajším obdobím. Všetky sa tešia na zimné radovánky a túžia nájsť si darček pod vianočným stromčekom. Tento čarovný čas však nie je len o darčekoch, je najmä o dobre, láske a spoločne prežitých chvíľach s najbližšími, pri hrách či s milou knižkou, ktorá roztancuje iskierky v detských očiach.

Osobné stretnutia ovplyvňujú detskú dušu pri vývoji a tvorbe osobnosti a často nás sprevádzajú po celý život. Čítame v knižniciach, školách, aby sme deti vytiahli zo štandardného prostredia aby sme zažili príjemné a krásne chvíle a aby sa pre nich tento zážitok stal nezabudnuteľným.

Zázrivá číta deťom - Adventné čítranie 2018