Čítania / 2014 / Čítania 2014

Brezno číta deťom 25. februára 2014 o 10:00 hod. v Obradnej sieni Mestského úradu Brezno

Hostia programov:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezno
MUDr. Marta Tisovčíková, detská kardiologička
Mgr. Tomáš Turňa, hokejový tréner
Mgr. Ján Veis, riaditeľ Horehronského múzea v Brezne
Ing. Anna Zvarová, bývalá starostka obce Nemecká
Mgr. Janka Štandová, pedagogička, bývalá učiteľka ZŠ MŠ Nemecká
Mgr. Peter Klinec, riaditeľ knižnice M. Kováča v Banskej Bystrici
Renáta Kasášová, vedúca knižnice v Dubovej
Mgr. Kazimír Petrík, hudobník a divadelník, bývalý riaditeľ ZŠ MŠ v Nemeckej
Svetlana Sarvašová, herečka Divadla J.G. Tajovského vo Zvolene
Erika Jarkovská, spisovateľka
Ondrej Kalamár, spisovateľ

V programoch účinkujú žiaci Hudobných odborov Základnej umeleckej školy
v Brezne a Základnej umeleckej školy vo Zvolene.

Programom Vás bude sprevádzať Mgr. Ivana Janáková.

Realizované s finnačnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.