Čítania / 2014

Čítania 2014

Hlavné čítania

Banská Bystrica číta deťom 2.12. 2014 o 14:30 hod. v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici
Zvolen číta deťom 28.11. 2014 o 10:00 hod. v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku vo Zvolene
Piešťany čítajú deťom 27.11. 2014 o 9:00 hod. v Mestskej knižnici v Piešťanoch
Kováčová číta deťom 26.11. 2014 o 14:00 hod. v Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej
Praha číta deťom 10.10.2014 o 10:00 hod. Mestská knihovňa na Mariánskom námestí v Prahe
17.9. 2014 o 10:00 hod. v Remeselnom dvore v Očovej
16.9. 2014 o 10:00 hod. v Dome kultúry Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci, 16.9. 2014 o 14:00 hod. na Detskej klinike SZU VšNsP v Lučenci
Kováčová číta deťom 18. júna 2014 o 14:00 hod. v ŠPECIALIZOVANOM LIEČEBNOM ÚSTAVE MARÍNA
Zvolen číta deťom 18. júna 2014 o 10:00 hod. v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku
Banská Bystrica číta deťom 17. júna 2014 o 10:00 hod. v Cikkerovej sieni Radnice
Banská Bystrica číta deťom 17.júna 2014 o 14:00 hod. v DETSKEJ FAKULTNEJ NEMOCNICI s POLIKLINIKOU
Sliač číta deťom 16. júna 2014 o 10:00 hod. v záhrade Mestského kultúrneho strediska Sliač
Krupina číta deťom 4. júna 2014 o 9:30 a 11:30 hod. v Kine Kultúra
Nemecká číta deťom 26. februára 2014 o 9:30 hod. v Základnej škole s materskou školou v Nemeckej
Zvolen číta deťom 26. februára 2014 o 14:00 hod. v Nemocnici vo Zvolene
Brezno číta deťom 25. februára 2014 o 10:00 hod. v Obradnej sieni Mestského úradu Brezno
Brezno číta deťom 25. februára 2014 o 14:00 hod. v Nemocnici s poliklinikou v Brezne
Žiar nad Hronom číta deťom 13. 2. 2014 o 10:00 hod. v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom
Žiar nad Hronom číta deťom 13. 2. 2014 o 14:00 hod. vo Všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom
Dňa 11.2.2014 sa uskutočnilo čítanie postihnutým deťom v kultúrnom centre v Detve o 10.00.
Detva číta deťom 11. 2. 2014 o 14:00 hod. v DSS pre postihnuté deti v Detve