Čítania / 2014 / Čítania 2014

Žiar nad Hronom číta deťom 13. 2. 2014 o 14:00 hod. vo Všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom

Hostia programov:

Mgr. Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom
Bc. Martin Baláž, hovorca mesta Žiar nad Hronom
Božena Kaššová, Mestská knižnica M.Chrásteka Žiar nad Hronom
Peter Šrank, spisovateľ, pesničkár, cestovateľ
Ondrej Kalamár, spisovateľ

V programoch účinkujú žiaci hudobných odborov ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve
a ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej v Žiari nad Hronom.

Programom Vás sprevádzala Mgr. Ivana Janáková

Realizované s podporou Ministerstva kultúry SR