Čítania / 2014 / Čítania 2014

17.9. 2014 o 10:00 hod. v Remeselnom dvore v Očovej

Hostia programov:

PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
PhDr. Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka Novohradskej knižnice v Lučenci
Hana Košková, spisovateľka
Peter Gajdošík, spisovateľ
Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce Očová
MUDr.Zuzana Fiľová, spisovateľka
Dušan Holík, učiteľ hudby na dychové hudobné nástroje
MgA. Viera Kučerová, herečka, dramaturgička, prezidentka CSČD o.z.

V programoch vystúpia aj žiaci
Hudobného odboru ZUŠ Novohradská 2, v Lučenci.

Programom Vás bude sprevádzať Mgr. Ivana Janáková.

Realizované s finnačnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Audio

Očová číta deťom v Remeselnom dvore v Očovej 17.9.2014