Čítania / 2014 / Čítania 2014

Dňa 11.2.2014 sa uskutočnilo čítanie postihnutým deťom v kultúrnom centre v Detve o 10.00.

Hostia programov boli:

Ing. Ján Šufliarský, primátor mesta Detva
Silvia Bystričanová, spisovateľka
Mgr. Bohuslav Ilavský, riaditeľ Základanej školy J.J. Thurzu v Detve
Tatiana Bérešová, vedúca Mestskej knižnice K. A. Medveckého v Detve
Matej Kováčik, študent herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici
Mgr. Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom
Bc. Martin Baláž, hovorca mesta Žiar nad Hronom
Božena Kaššová, Mestská knižnica M.Chrásteka Žiar nad Hronom
Peter Šrank, spisovateľ, pesničkár, cestovateľ
Ondrej Kalamár, spisovateľ

V programoch účinkujú žiaci hudobných odborov
ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve
a ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej v Žiari nad Hronom.

Programom Vás bude sprevádzať Mgr. Ivana Janáková.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.