Čítania / 2014 / Čítania 2014

Zvolen číta deťom 18. júna 2014 o 10:00 hod. v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku

HOSTIA PROGRAMOV

Mgr. Ľuboslava Bieliková, viceprimátorka mesta Sliač
Zlatica Gillová, herečka, dlhoročná členka hereckého súboru DJGT vo Zvolene
Ondrej Kalamár, spisovateľ
Barborka Hermanová, mladá autorka
Doc. Mgr. art. Matúš Oľha PhD.,režisér, rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici
Ľubica Lintnerová, výtvarníčka
Miroslav Kapusta, spisovateľ
Matej Kováčik, absolvent herectva Akadémie umení v Banskej Bystrici
Patrícia Pivolusková, herečka
Vladimír Rohoň, herec, dlhoročný člen hereckého súboru DJGT vo Zvolene
MgA. Viera Kučerová, herečka, dramaturgička, prezidentka občianskeho združenia
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
Tomáš Melich, hudobník

V programoch účinkujú žiaci Hudobných odborov:
Základnej umeleckej školy v Sliači • Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystric

Programom Vás bude sprevádzať Mgr. Ivana Janáková

Realizované s finnačnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.