Čítania / 2014 / Čítania 2014

Krupina číta deťom 4. júna 2014 o 9:30 a 11:30 hod. v Kine Kultúra

HOSTIA PROGRAMOV:

Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina
Peter Korčok, slovenský olympionik, atlét - chodec, člen VV SOV
Mária Cibuľová, knižnica Krupina
Šimon Gajdošík, žiak ZŠ E.M.Šoltésovej, účastník Hviezdoslavovho Kubína
Bianka Krejčiová, študentka Gymnázia Andreja Sládkoviča
Daniel Hevier, spisovateľ


V programoch vystúpia aj žiaci Hudobného odboru
Základnej umeleckej školy v Krupine.

Programom Vás bude sprevádzať Mgr. Ivana Janáková.

Realizované s finnačnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.