Čítania / 2014 / Čítania 2014

Zvolen číta deťom 28.11. 2014 o 10:00 hod. v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku vo Zvolene

V piatok 28.11.2014 sme už boli na strednom Slovensku, v krásnej Kráľovskej sieni Zvolenského zámku sme o 10:00 hod. začali čítať pre žiakov prvého stupňa Základnej školy J. Alexyho. Nádherné príbehy v podaní úžasných čítajúcich hostí, krásna hudba v podaní HTŠ - Súkromnej základnej umeleckej školy vo Zvolene a predvianočná atmosféra... zimomriavky mali asi všetci, diváci, ale aj účinkujúci. Ďakujeme.

HOSTIA PROGRAMOV:

Erika Jarkovská, spisovateľka
Dušan Holík, učiteľ hudby na dychové hudobné nástroje
Matej Kováčik, študent herectva Akadémie umení v Banskej Bystrici
Mária Landlová, programová riaditeľka ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY a herečka
David Švorc, sochár
Michal Nikodem, herec a moderátor
Ing. Lenka Balkovičová, nová primátorka mesta Zvolen
MgA. Viera Kučerová, herečka, dramaturgička, prezidentka OZ CSČD
Terezka Králiková, študentka muzikálového herectva Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici

V programoch vystúpia aj žiaci hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Piešťanoch
a Hudobno-tanečného štúdia - Súkromnej základnej umeleckej školy vo Zvolene.

Programom Vás bude prevádzať Mgr. Ivana Janáková.

Realizované s finnačnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.