Čítania / 2014 / Čítania 2014

Sliač číta deťom 16. júna 2014 o 10:00 hod. v záhrade Mestského kultúrneho strediska Sliač

Pondelok 16.6. 2014, 10:00 hod., nádherná záhrada MsKS a Mestskej Knižnice v Sliači a my sme čítali, slniečko svietilo, vtáčiky spievali a zneli krásne slová povestí, rozprávok a uchu lahodiace tóny hudby, vďaka úžasným čítajúcim a hrajúcim hosťom. Dakujeme vám veľké i menšie deti.

HOSTIA PROGRAMOV

Mgr. Ľuboslava Bieliková, viceprimátorka mesta Sliač
Zlatica Gillová, herečka, dlhoročná členka hereckého súboru DJGT vo Zvolene
Ondrej Kalamár, spisovateľ
Barborka Hermanová, mladá autorka
Doc. Mgr. art. Matúš Oľha PhD.,režisér, rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici
Ľubica Lintnerová, výtvarníčka
Miroslav Kapusta, spisovateľ
Matej Kováčik, absolvent herectva Akadémie umení v Banskej Bystrici
Patrícia Pivolusková, herečka
Vladimír Rohoň, herec, dlhoročný člen hereckého súboru DJGT vo Zvolene
MgA. Viera Kučerová, herečka, dramaturgička, prezidentka občianskeho združenia
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
Tomáš Melich, hudobník

V programoch účinkujú žiaci Hudobných odborov:
Základnej umeleckej školy v Sliači • Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystric

Programom Vás bude sprevádzať Mgr. Ivana Janáková

Realizované s finnačnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.