Čítania / 2014 / Čítania 2014

Kováčová číta deťom 26.11. 2014 o 14:00 hod. v Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej

Streda 26.11.2014, 14:00 hodina, Špecializovaný liečebný ústav Kováčová, CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM 2014,úžasní čítajúci a hrajúci hostia a skvelí diváci, pozorní, komunikujúci, vtipní a pohotoví, krásne spoločné chvíle, ktoré určite patrili k tým zmysluplným. Fotky hovoria za všetko...

HOSTIA PROGRAMOV:

Erika Jarkovská, spisovateľka
Dušan Holík, učiteľ hudby na dychové hudobné nástroje
Matej Kováčik, študent herectva Akadémie umení v Banskej Bystrici
Mária Landlová, programová riaditeľka ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY a herečka
David Švorc, sochár
Michal Nikodem, herec a moderátor
Ing. Lenka Balkovičová, nová primátorka mesta Zvolen
MgA. Viera Kučerová, herečka, dramaturgička, prezidentka OZ CSČD
Terezka Králiková, študentka muzikálového herectva Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici

V programoch vystúpia aj žiaci hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Piešťanoch
a Hudobno-tanečného štúdia - Súkromnej základnej umeleckej školy vo Zvolene.

Programom Vás bude prevádzať Mgr. Ivana Janáková.

Realizované s finnačnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.