Čítania / 2014 / Čítania 2014

Piešťany čítajú deťom 27.11. 2014 o 9:00 hod. v Mestskej knižnici v Piešťanoch

Vo štvrtok 27.11. 2014 sme sa presunuli o takmer 200 km, 9:00 hod., Mestská knižnica v Piešťanoch a CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM už po tretí krát sme čítali v tomto meste. Hostia fantastickí, deti rovnako a tak sme strávili krásnu hodinu čítaním, rozprávaním, hraním, dobre nám bolo, snáď všetkým.

HOSTIA PROGRAMOV:

Erika Jarkovská, spisovateľka
Dušan Holík, učiteľ hudby na dychové hudobné nástroje
Matej Kováčik, študent herectva Akadémie umení v Banskej Bystrici
Mária Landlová, programová riaditeľka ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY a herečka
David Švorc, sochár
Michal Nikodem, herec a moderátor
Ing. Lenka Balkovičová, nová primátorka mesta Zvolen
MgA. Viera Kučerová, herečka, dramaturgička, prezidentka OZ CSČD
Terezka Králiková, študentka muzikálového herectva Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici

V programoch vystúpia aj žiaci hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Piešťanoch
a Hudobno-tanečného štúdia - Súkromnej základnej umeleckej školy vo Zvolene.

Programom Vás bude prevádzať Mgr. Ivana Janáková.

Realizované s finnačnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.