Košice čítajú deťom - Knižnica pre deti a mládež mesta Košice 4.- 8.12. 2017

Kde: Knižnica pre mládež mesta Košice – 21 pobočiek
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Kedy: od 4.12.2017 – 8.12.2017
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
O koľkej: v rôzne časy
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Kto čítal - hostia čítania: Toňa Revajová, Peter Karpinský, Dušan Rapoš
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Pre koľko detí a v akom veku: Spolu bolo uskutočnených 79 čítaní pre 1682 detí
z Materských a Základných škôl (od 5 do 15 rokov)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Krátke zhodnotenie čítania: Čítania prebiehali v rámci otváracích hodín všetkých 21
pobočiek. Častejšie sa čítalo viac ako 20 minút, zapojené boli panie učiteľky,
upratovačky, knihovníčky a dvaja hostia na 4 pobočkách.

Košice čítajú deťom