Čítania / 2019 / Adventné čítania

Levice čítajú deťom - Adventné čítanie - v Spojenej škole v Leviciach, 17.12.2019 o 10:00 hod.

Adventné čítanie s Petrom Benčekom

Advent je očakávaním narodenia Ježiša. Je to čas, kedy sa môžeme pripraviť na túto významnú udalosť, ktorú nazývame Vianoce. Aj my v škole sme prežívali advent naplno. S našou školou sme sa zapojili do projektu “Celé Slovensko číta deťom – adventné čítanie. Adventné čítanie sa konalo počas troch dní.

Dňa 03. decembra sme mali prvé spoločné stretnutie, ktorým nás sprevádzal pán učiteľ Peter Benček, ktorý je aj zároveň poslancom mesta Levice a predsedom SČK. Žiakom hovoril o dôležitosti čítať, o Vianociach, žiakom prečítal krásne vianočné príbehy a zaspieval vianočné pesničky.

Dňa 11.12 sme mali adventné čítanie s viceprimátorom mesta Levice s Csabom Tolnaiom, ktorý žiakom porozprával o Betleheme, vianočných zvykoch v iných krajinách a prečítal im  rozprávky o Vianociach. Žiaci mu predniesli básničky a nakoniec sa mu odvďačili malým darčekom a veľkým potleskom.

Dňa 17. 12 sa konalo posledné stretnutie adventného čítania, ktorého hosťom bola Ingrid Hrnčárová, ktorá pracuje na OÚ v Nitre na odbore školstva. Žiakom priniesla krásny dar – vianočnú ružu. Prečítala im z knihy „Bruno Ferrero – Vianočné príbehy“ – príbeh o vianočnej ruži. Potom ešte deti predniesli básničky a spoločne si zaspievali.

Levice čítajú deťom - Adventné čítanie - v Spojenej škole v Leviciach, 17.12.2019 o 10:00 hod.