Čítania / 2019

Adventné čítania

Milí priatelia, chceli by sme aj touto cestou informovať, že na december plánujeme realizovať adventné čítania, do ktorých sa môžete zapojiť. Pripravili sme propagačný materiál pre deti v podobe vianočných pohľadníc, ktoré môžu použiť aj ako záložky do kníh. Termín čítaní v decembri nebude zúžený len na čas okolo Mikuláša, ale čítania, zamerané na rodin né ; väzby a prepojenia, môžu prebiehať počas celý adventný čas, v krásnej atmosfére nastávajúcich vianočných sviatkov. Ak sa rozhodnete zapojiť do adventných čítaní, kontaktujte nás prosím čo najskôr. Propa gačné materiály / pohľadnice a bulletiny/ môžeme doručiť poštou. Plagát si môžete tiahnuť, doplniť informácie o čítaní a vytlačiť. Prosíme o zaslanie návratky najneskôr do 20. novembra.

Ďakujeme za účasť i podporu a tešíme sa na spoluprácu.

Súbory na stiahnutie

Hlavné čítania

Budmerice čítajú deťom - Adventné čítanie - 16.12.2019 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Budmericiach
Zvolenská Slatina číta deťom - Adventné čítanie - 13.12.2019 o 10:00 hod., Kultúrny dom Zvolenská Slatina
Sliač číta deťom - Adventné čítanie - 13.12. 2019 o 14:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku Sliač
Hriňová číta deťom - Adventné čítanie - 12.12.2019 o 10:00 hod., Kultúrny dom Hriňová
Kováčová číta deťom - Adventné čítanie - 11.12.2019 o 14:00 hod., Liečebný dom Marína v Kováčovej
Piešťany čítajú deťom - Adventné čítanie - Mestská knižnica, Školská 19, Piešťany 10.12.2019 o 10:00 hod.
Zvolen číta deťom - Adventné čítanie - 09.12.2019, Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen
Banská Bystrica číta deťom - Advetné čítanie - 09.12.2019 o 14:15 hod. v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou
Zvolen číta deťom - Adventné čítanie - 07.12.2019, Natur trh, Park zabudnutých susedov, Zvolen

Zapojili sa tieto mestá

Martin Gablík v škole ZŠ, J. Alexyho, Zvolen, 11.12.2019, Martin Gablík v škole ZŠ, J. Alexyho, Zvolen, 11.12.2019

Mapa čítaní