Čítania / 2019 / Adventné čítania

Zvolen číta deťom - Adventné čítanie - 11.12.2019 ZŠ Alexyho

11.decembra sa naša škola zapojila do skvelej akcie Celé Slovensko číta deťom už po piatykrát. Tento raz sa krásne prepojili a spojili tri generácie - deti, rodičia a starí rodičia. Deti - počúvajúci a spievajúci tretiaci tejto školy, rodičia - manželia Barancovci a starí rodičia - manželia Gablíkovci. Deti s nadšením počúvali o šibalstvách Emila z Lönnebergy, ktoré im prečítala Mgr. Denisa Barancová, referentka pre styk s verejnosťou nášho zvolenského DJGT. Básničkou Do školy deti rozveselil a bájkou o levovi a myši zas poučil mjr. Mgr. Zdenko Baranec, náčelník SKOČ posádky Zvolen - Podborová. O Kratuľkoch a Nevedkovi zas deti rozosmiala Mgr. Monika Gablíková, bývalá učiteľka tejto školy. No a o hudobné predely a rozospievanie nielen detí, ale všetkých prítomných, sa postaral Ing. Martin Gablík, známy horolezec a horský vodca. Skvelé chvíle to boli! Držme sa oboch hlavných hesiel tohto celoslovenského projektu: "Poď, budem ti čítať" a "Čítajme deťom 20 minút každý deň"! Každý deň bude o zážitok krajší...

Zvolen číta deťom - Adventné čítanie - 11.12.2019 ZŠ Alexyho

Video

Martin Gablík v škole ZŠ, J. Alexyho, Zvolen, 11.12.2019
Martin Gablík v škole ZŠ, J. Alexyho, Zvolen, 11.12.2019