Čítania / 2019 / Adventné čítania

Prievidza číta deťom - Adventné čítanie - Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi, 2.-20.12.2019

Mestská knižnica MM v KaSS v Prievidzi sa s chuťou zapojila do adventných čítaní. V prekrásnej atmosfére nastávajúcich vianočných sviatkov sme si sadli ku knihám s veľkou chuťou. Čítania prebiehali od 2.12.2019 do 20.12.2019. Samotných čítaní sme na všetkých troch pobočkách uskutočnili 21. Celkový počet detí, ktoré sa zapojili do čítaní bolo 350. Naše pozvanie prijal autor literatúry pre deti a mládež Július Belan. Spolu s ním sme sa rozprávali o jeho tvorbe. O tom ako vzniká kniha, čo treba robiť keď chcem napísať knihu. Zahrali sme si aj futbal a ilustrovali knižky. Jednoducho bolo nám spolu krásne. Navštívil nás aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi a keďže sme celý rok poslúchali, dostali sme aj sladké odmeny. Adventné obdobie bola aj príležitosťou privítať v našich radoch nových, malých a milých čitateľov. Postarala sa o to pani Písmenková, ktorá ich pasovala za čitateľov. A tešila sa z ich šikovnosti. Nezabudli sme ani na starkých v domovoch pre seniorov a s chuťou sme sa zapojili do výroby pohľadníc pre nich. Rozšírili sme tak komunitu ľudí spojených o.z. Pohodovo. A veríme, že mnohým starkým sme spravili krajšie Vianoce. Skrátka a dobre prežili sme krásne, sviatočné obdobie v spoločnosti písmeniek a kníh.

 

Za kolektív Msk MM v KaSS

Silvia Kupcová

Prievidza číta deťom - Adventné čítanie - Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi, 2.-20.12.2019