Nižný Hrušov, 3.6.2016

Kde: Nižný Hrušov číta deťom na Poľnohospodárskom družstve Nižný Hrušov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy:   3. júna 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O koľkej:   o 9.00 hodine

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto čítal - hostia čítania:  
Zamestnanci PD Nižný Hrušov ( predseda PD NH Ing. J. Soták,  Ing. Agnesa Soľaníková, Peter Marjov, Mária Hakošová).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre koľko detí a v akom veku:  48 detí vo veku od 5 do 10 rokov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cez čítanie sa deti oboznámili s iným prostredím a inými ľuďmi. 

 

Ing.Slávka Boguská
OBECNÁ KNIŽNICA Nižný Hrušov

Nižný Hrušov číta deťom