Čítame a čteme, Slovenský institut v Praze, 4.11.2021

Štvrtý festivalový deň bol v znamení čítania. Niektorí čítali,  někteří četli, deti pozorne počúvali a všetkým nám bolo spolu fajn. To nie je málo.

Zuzana Kronerová, Martha Issová, Petra Nagyová Džerengová, Patrícia Pivolusková, Viera Kučerová, Daniel Rušar, Martin Kollár, Richard Trsťan. Bábky: Miro Duša. Foto: Waldemar Švábenský.

Čítame a čteme, Slovenský institut v Praze, 4.11.2021