Čítania / 2021

Festival českej a slovenskej tvorby pre deti v Prahe

Hlavné čítania

Slovenský institut v Praze, Loutky s duší Mira DUŠI, 2021
Pozor, dobrý pes! Divadlo Kampa, Praha, 6.11.2021
Slniečko je Sluníčko, Slovenský institut v Praze, 5.11.2021
Čítame a čteme, Slovenský institut v Praze, 4.11.2021
Slovenský institut v Praze, 3.11.2021
Celé Slovensko číta deťom v Divadle Kampa, Praha, 3.11.2021
Městská knihovna Praha, Mariánské nám. 1, 3.11.2021
Městská knihovna Praha, pobočka Dejvice, 2.11.2021
Slovenský institut v Praze, 2.11.2021
Rozprávky jsou pohádky, Městská knihovna Praha, Mariánské nám. 1, 2.11.2021
Celé Slovensko číta deťom v Divadle Kampa, Praha, 1.11.2021

 1.11. – 7. 11. 2021

Spolok BONA FIDE v spolupráci  s o.z. Celé Slovensko číta deťom, Slovenským inštitútom v Prahe, Mestskou knižnicou mesta Piešťany a Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene,  pripravil Festival českej a slovenskej tvorby pre deti 2021.  7. ročník festivalu predstaví českú a slovenskú literatúru, prinesie literárne, divadelné i výtvarné workshopy, bábkové divadlá, výstavy ilustrácií, poukáže na príbuznosť a vzájomné prepojenie Čechov a Slovákov. Najmladšej generácii pripomenie blízkosť oboch jazykov i národov, ktoré spája spoločná história, kultúra i tradície.

Siedmy  ročník festivalu je naplánovaný paralelne v ČR,  v Prahe od 1. 11. - 7. 11. 2021, na Slovensku vo Zvolene a v Piešťanoch od 28. 11. 2021 – 3. 12. 2021.

Projekt predstaví na Slovensku českú tvorbu pre deti a do Českej republiky prinesie tvorbu spisovateľov, ilustrátorov a divadelníkov zo Slovenska. 

Nad Festivalom českej a slovenskej tvorby pre deti prevzala v Prahe záštitu MgA. Hana Třeštíková, radní  Magistrátu hl. m. Prahy a  J. E. veľvyslanec SR v ČR Rastislav Káčer. 

Finančnú podporu festival dostal od Magistrátu hl. m. Prahy,  MŠMT ČR a MK ČR.  
Na Slovensku projekt podporil Fond na podporu umenia a ÚSŽZ.

Festivalové programy v Prahe budú prebiehať v Mestskej knižnici v Prahe, v  Divadle Kampa, v Dome národnostných menšín,  v Slovenskom inštitúte v Prahe  a v pražských  ZŠ a MŠ .

Srdečne pozývame na programy všetkých  čo majú stále  dušu dieťaťa,  alebo majú nejakú malú detskú dušičku doma.

Siedmy  ročník Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti v Prahe plánujeme od 1. novembra 2021. Veríme, že aj napriek opatreniam, ktoré  v tejto dobe riešime, budeme môcť krásne festivalové programy realizovať. Tešíme sa na české deti a ich rodičov.

Mapa čítaní

Súbory na stiahnutie