Veľké Orvište číta deťom 7.júna 2018 v zasadacej miestnosti obecného úradu Veľké Orvište

Kde: Vo Veľkom Orvišti, v zasadacej miestnosti obecného úradu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy: štvrtok 7.6.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O koľkej: o 10,00 hod. pre deti do 6 rokov a o 14,00 hod. pre deti nad 6 rokov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto čítal - hostia čítania: starosta obce p. Paulovič, poslankyňa p. Glasnáková, za klub dôchodcov p. Michelová, knihovníčka p. Machajová, vychovávateľka p. Pálková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre koľko detí a v akom veku: do 6 rokov 20 detí, nad 6 rokov 18 detí

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátke zhodnotenie čítania: deti pozorne počúvali, boli nadšené z toho, že im čítali zástupcovia obce, po prečítaní nakreslili aj obrázky z prečítaných rozprávok. Akcia mala veľký úspech a deti sa tešia na ďalší ročník čítania.

Veľké Orvište číta deťom