Siedmy týždeň čítania deťom, Vrakuňa, 24.6.2022, Knižnica Vrakuňa